Locatie Huis73, Hinthamerstraat 74 te 's-Hertogenbosch